xx / Du kan fly! Du kan fly, fra Peter Pan

xx / Du kan fly! Du kan fly, fra Peter Pan
is a song by
Soundtrack
it was released on
Disney Classics 1