L Vou Eu

L Vou Eu
is a song by
Rita Lee
it was released on
Meus Momentos