Hòn Vọng Phu 1

Hòn Vọng Phu 1
is a song by
Thái Thanh
it was released on
Em Ra Đi Mùa Thu