E l'Assira una regina

Whose song is E l'Assira una regina?

Artist Album
Riccardo Muti
Nabucco
Tomowa-Sintow, Kovats, Miller
Verdi - Nabucco (Schneidt)