E (Manda-La2 Kichijoji 7th May 2007)

E (Manda-La2 Kichijoji 7th May 2007)
is a song by
Kazuhisa Uchihashi & Tatsuya Yoshida
it was released on
Improvisations 3: Cho-Sokkyo Kansai Tour 2007